تجربیات مدون آموزشی: چگونه با تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: چگونه  با  تلفیق درس ریاضیات دوره ابتدایی با دروس دیگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۷   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

 فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
مقدمه
ضرورت واهمیت مسأله
بیان  مسأله
تلفیق ریاضی با هنر
تلفیق ریاضی باشعر
تلفیق ریاضی باقصه
تلفیق ریاضی باجغرافیا
تلفیق ریاضی باعلوم تجربی
تلفیق ریاضی باقرآن
تلفیق ریاضی بابخوانیم
تلفیق ریاضی بابازی
تلفیق ریاضی باهدیه های آسمان
تلفیق ریاضی بااملاء وانشاء
راهبردهای آموزش ریاضی
چالش ها ومحدودیت  در درس ریاضی
پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع
۶
۷
۹
۱۲
۱۶
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۱۹
۲۰
۲۰
۲۱
۲۱
۲۲
۲۷
۳۱
۳۴
۳۷
 چکیده
انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیمش را دشوار  و در نتیجه آموزش و یاد گیری آن را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد . روش های آموزشی در ابتدا باید حالت کاربردی داشته باشند  تا دانش آموزان دوره ی ابتدایی  بتوانند  توانایی لازم برای درک آن ها را در خود ایجاد نمایند.  
شیوه ی آموزش برای ریاضیات بخصوص در دوره ی ابتدایی باید با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش ،عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به پرسشگری و جستجو گری و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد و از آن جا که کاربردهای امروزی ریاضیات، از چار چوب موضوع های درسی این علم    عدد و شکل هندسی  ) پا  فراتر گذاشته است ، می توان مهارت های ذکر شده را  با نمونه های جدی  و آموزنده ای از کاربرد ریاضیات تلفیق کرد و بعد آن ها را به دانش آموزان یاد داد .

دیدگاه خود را به ما بگویید.