تجربیات مدون آموزشی: چـگونه می توانـم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تحت مدیریتم تقویت کنم ؟

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: چـگونه می توانـم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تحت مدیریتم تقویت کنم ؟
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب     
چکیده ……………………………………………………………… ۳
مقدمه ………..……………………………………………… …۴
گردآوری اطلاعات ( شواهد ۱ )………………………………….. ۵
یافته های علمی…………………………………………….. ۷
عوامل درونی…………………………………………………………………….. ۷
عوامل بیرونی…………………………………………………. ۸
موانع ارتباط ……………………………………………………………… ۹
محیط خانه و نقش آن در تعامل پذیری…………………………………….. ۱۳
پیشینه…………………………………………………………. ۱۶
پیشنهادها و راه کارها ………………………………………………. ۳۴
منابع…………………………………………………………… ۳۶

دیدگاه خود را به ما بگویید.