تجربیات مدون آموزشی: راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت دانلود

 فهرست مطالب
چکیده……………………………. ۱
مقدمه …………………………… ۲
بیان مسئله…………………….. …۵
روشهای جمع آوری اطلاعات…………….. ۱۰
تجزیه و تحلیل شواهد ۱…………….. ۱۸
انتخاب راه حل ها…………………. ۲۲
گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ ) ……….. ۲۶
ارزشیابی و نتیجه گیری…………… ۲۸
اعتبار بخشی……………………… ۳۱
موانع و محدودیت ها ……………….. ۳۲
پیشنهادات………………………. ۳۳
فهرست منابع …………………….. ۳۵

چکیده
پژوهش حاضر مربوط به دانش آموزان مدرسه راهنمایی ……………می باشد . در این پژوهش نشان دادم که چگونه با راهکارها و تجربیات دیگران و همکاری کادر مدرسه می توان هر اقدام مثبتی را در مدرسه به انجام رساند . یکی از این اقدامات مثبت برگزاری نماز جماعت در مدرسه با حضور حد اکثری دانش آموزان است . حضور دانش آموزان در نماز جماعت در ابتدای سال تحصیلی بسیار ناچیز بود اما با راهکارهایی که توسط اولیاء و همکاران در مدرسه اجرا کردیم توانستیم پس از ۴ ماه حضور حد اکثری دانش آموزان را در نماز جماعت داشته باشیم .
کلمات کلیدی : نماز جماعت ، راهکار ، حضور حد اکثری

دیدگاه خود را به ما بگویید.