تجربیات مدون آموزشی: جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 100,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
چکیده ………………………….. …۱
مقدمه ……………………………… ۲
توصیف وضعبت موجود…………………… ۶
بیان مسائل……………………….. ۸
شواهد ۱……………………………………. ۹
پیشینه تحقیق………………………. ۳۷
تحلیل و تفسیر داده ها………………. ۳۸
ارائه راه حل موقت……………………….. ۳۹
اجرای راه حل……………………………. ۴۰
شواهد(۲) ابزارهای اطلاعاتی…………………….. ۴۱
ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار……………………. ۴۲
راهکارها وپیشنهادات…………………….. ۴۵
منابع و مآخذ……………………. ۴۸

دیدگاه خود را به ما بگویید.