تجربیات مدون آموزشی: تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی مدرسـه حضـرت رقیه با استفـاده از روش های نوین تدریـس

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: تغییر رفتارهای نامناسب دانش آموزان سوم راهنمـایی مدرسـه حضـرت رقیه با استفـاده از روش های نوین تدریـس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۷   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………. …۵
توصیف وضعیت موجود ………………………………… ۶
گردآوری اطلاعات ( شواهد ۱ )……………….. ۱۰
انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها………………….. ۱۴
آموزش مهارت های مطالعه و راهبردهای یادگیری………………… ۲۶
اجرای طرح جدید و نظارت بر آن…………………………. ۳۰
گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ )…………………….. ۳۲
ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن……………….. ۳۴
نتیجه گیری………………………………. ۳۵
پیشنهادات……………………………………… ۳۶
منابع و مآخذ……………………………………….. ۳۷
 
 چکیده
دانش آموزان امروزی دنبال چیزهای نو هستند و همگی نیاز به توجه دارند. وقتی به افکار، علایق، مهارت ها، مشکلات پنهان به عبارت دیگر بهداشت روانی دانش آموزی توجه نمی شود، انگیزه ی تفکر و یادگیری را از دست می دهد. بنابراین با رعایت اصول اساسی بهداشت روانی، ایجاد جوی امن و به دور از هر گونه استرس، روش های تدریس، مدیریت کلاس و نوع تکالیف ارائه شده، باید طوری طراحی شوند که همگی از هر نوع شایستگی مورد توجه قرار گیرند.
پژوهش حاضر مربوط به تغییر رفتارهای نامطلوب دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدرسه حضرت رقیه روستای برفتان می باشد که با استفاده از روش های نوین تدریس: همیاری، رویدادی، ساخت گرایی، ایجاد انگیزش و …می باشد .

دیدگاه خود را به ما بگویید.