تجربیات مدون آموزشی: تحول دردرس انشاء ونگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی:
•    تحول دردرس انشاء  ونگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی
•    چگونه توانستم بی علاقگی وبی انگیزگی به درس انشا را در دانش آموزان مدرسه کوثر برطرف کنم؟
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۹   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
 تحول دردرس انشاء  ونگارش دوره ی راهنمایی تحصیلی
چکیده …………………………………… …۲
مقدمه : توصیف وضعیت موجود ……………………………….. …۳
شواهد ۱……………………………………………………………………. ۵
تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………….. ۶
خلاصه یافته های اولیه……………………………………………….. ۷
راههای پیشنهادی……………………………………… ۱۱
چگونگی اجرای راه جدید……………………………………….. ۱۲
شواهد ۲……………………………………………….. ۱۳
تجدیدنظر درروشهای انجام گرفته واعتبار بخشی به آن…………………. ۱۴
نتایج………………………………………………………………. ۱۵
نتیجه گیری………………………………………………….. ۱۶
فهرست ……………………………………….. ۱۷
چگونه توانستم بی علاقگی و بی انگیزگی به درس انشا را در دانش آموزان مدرسه کوثر برطرف کنم؟
چکیده ……………………………………………. …۱۹
مقدمه ………………………….۲۱
توصیف وضعیت موجود……………………………………………………. ۲۲
شواهد۱ ………………………………………………………………………… ۲۵
تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………. ۲۶
راهکارهای اجرایی……………………………………………..۲۷
شواهد ۲……………………………………………………… ۲۹
پیشنهادات………………………………………………………….. ۳۱
نتیجه گیری………………………………………………… ۳۲
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار……………………. ۳۲
یافته های تحقیق………………………………………… ۳۳
منابع………………………………………………………………… ۳۴

دیدگاه خود را به ما بگویید.