بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری واثرات متقابل گردشگری و آب و هوا

عنوان مقاله:   بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری واثرات متقابل گردشگری و آب و هوا
قالب مقاله:    word  ورد  (doc) – پاورپوینت power point – همراه با ترجمه لاتین
تعداد صفحات مقاله:  ۱۴ صفحه word – پاورپوینت ۲۶ صفحه
توضیحات:
بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری واثرات متقابل گردشگری و آب و هوا
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 75,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب(word)
چکیده
مقدمه
مبانی نظری
روش تحقیق:
روابط بین آب وهوا وصنعت توریسم
 آب و هوا به عنوان عامل مکان در توریسم:
۱.توریسم تابستانی
۲٫توریسم زمستانی
آب وهوا به عنوان منبع طبیعی
آب و هوا بعنوان جاذبه ای در توریسم:
آب و هوا بعنوان عامل محدود کننده:
چارچوب مفهومی تاثیرات اقلیم بر گردشگر وصنعت گردشگری
جنبه هایی از اقلیم گردشگری
تغییرات آب وهوا وتوریسم
۱٫تغییر در پوشش وکاربری زمین:
۲٫استفاده از انرژی:
اثرات تغییر آب وهوا برگردشگری:
گردشگری و آب وهوا بعنوان یک خیابان دو طرفه:        
 نتیجه گیری :
منابع
******************
فهرست مطالب پاور پوینت
}چکیده
}آب وهوا وتوریسم
}گردشگری پایدار
}روابط بین آب وهوا وصنعت توریسم
} آب و هوا به عنوان عامل مکان در توریسم
}جنبه هایی از اقلیم گردشگری
}تغییرات آب وهوا وتوریسم
}اثرات تغییر آب وهوا برگردشگری:

دیدگاه خود را به ما بگویید.