بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان پایه اول ابتدایی

عنوان مقاله:   بررسی اختلالات گفتاری دانش آموزان پایه اول ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱
طرح تحقیق
۲
۱ ـ ۱ ـ مقدمه :
۲
۲ ـ ۱ ـ بیان مساله :
۳
۳ ـ ۱ ـ اهمیت و ضرورت تحقیق
۴
۴ ـ ۱ ـ اهداف پژوهش
۵
۵ ـ ۱ ـ فرضیه و سئوالات تحقیق
۵
۶ ـ ۱ ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی
۵
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
۷
پیشینه تحقیق
۸
۱ ـ ۲ ـ پیشینه نظری تحقیق
۸
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ کلیاتی درباره زبان
۸
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ رشد زبان و گفتار کودک
۹
عوامل موثر در رشد طبیعی گفتار
۱۱
تولید گفتار
۱۲
علت ایجاد مشکلات گویایی برای دانش آموزان چیست ؟
۱۳
زیر و بمی
۱۴
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ طرح ریزی و تولید گفتار
۱۴
۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ مراحل اختلالات گفتاری :
۱۶
۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ برآورد مربوط به اختلال صوت
۱۸
علل بوجود آورنده اختلال صوت
۱۹
۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ اختلال تولید گفتار
۱۹
علل به وجود آورنده اختلال تولید گفتار
۲۱
۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ اختلال مربوط به روانی
۲۴
۹ ـ ۱ ـ ۲ ـ اختلال روان بریدگی
۲۵
۱۰ ـ ۱ ـ ۲ ـ بریده گویی و لکنت
۲۷
۱۱ ـ ۱ ‌ ۲ لکنت و انواع آن
۲۹
۱۲ ـ ۱ ـ ۲ـ گیرهای طبیعی در مقابل لکنت
۳۱
۱۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ انواع مکثهای زمانی
۳۴
لغزش زبانی :
۳۴
زبان پریشی:
۳۵
۲ ـ ۲ پیشینه عملی
۳۵
۱ ـ ۲ ـ ۲ : تحقیقات داخلی :
۳۵
سئوالهای پژوهش:
۴۰
۲ ـ ۲ ـ ۲ تحقیقات خارجی
۴۳
فصل سوم: روش تحقیق
۴۴
۱ ـ ۳ ـ روش تحقیق
۴۴
۲ ـ ۳ ـ جامعه تحقیق
۴۴
۳ ـ ۳ ـ نمونه تحقیق
۴۵
۴ ـ ۳ ـ روش نمونه گیری
۴۵
۵ ـ ۳ ـ ابزار تحقیق
۴۵
۶ ـ ۳ ـ روش جمع آوری اطلاعات و اجراء
۴۶
۷ ـ ۳ ـ تجزیه و تحلیل داده ها
۴۶
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴۷
۱ ـ ۴ ـ تجزیه و تحلیل داده ها
۴۸
داده های آماری جامعه مورد مطالعه
۴۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵۵
۱ ـ ۵ ـ بحث و نتیجه گیری
۵۶
سئوال اول تحقیق
۵۷
۲ ـ ۵ پیشنهادات کاربردی پژوهش
۵۸
۳ ـ ۵ ـ مشکلات و موانع تحقیق :
۵۹
منابع و مآخذ :
۶۰
 

دیدگاه خود را به ما بگویید.